Strona www.wynikilotto.net.pl nie współpracuje z organizatorem gier liczbowych i loterii pieniężnych Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., który jest jedynym oficjalnym źródłem wyników.

Loteria Świąteczna od 24 listopada do 22 grudnia 2017 r.!


24.11.2017,


Loteria Świąteczna od 24 listopada do 22 grudnia 2017 r.!

Chyba pierwszy raz w historii gier Lotto pojawia się coś na miarę loterii świątecznej. Tego typu loterie są od lat organizowane na całym świecie podczas świąt. Polska loteria dostała nazwę"Lotteria Świąteczna" i jest trochę karykaturą ponieważ nie jest samodzielnym produktem TS.

Aby wziąć udział w loterii trzeba kupić zdrapkę i dowolną grę Lotto za łączną minimalną kwotę 5 zł.

Po zakupieniu Zdrapki + Eurojackpot i rejestracji kodu dostajesz potrójną szansę w losowaniu nagród.

Nagrody po 500 zł są natychmiastowe po sprawdzeniu kodu, a wyższe będą losowane po rejestracji kodu.

Zasady Loterii Świątecznej

- Przy zakupie minimum jednej zdrapki i jednej gry na łączna kwotę minimum 5 zł otrzymasz kupon z kodem loterii. Upomnij się o niego.

- Wpisz swój kod na stronie https://lotteriaswiateczna.pl/ żeby sprawdzić czy wygrałeś 500 zł - jedną z nagród.

- W przypadku wygranej wypełnij oświadczenie dostępne na podanej stronie. Wypełnione oświadczenie dostarcz je wraz z kuponem na adres organizatora do 10 stycznia 2018 r.

- Jeśli nie wygrałeś 500 zł to masz szansę na jeszcze lepsze nagrody. Zarejestruj kod na stronie,aby wziąć udział w losowaniu.

- Przy zakupie Eurojackpot + zdrapka dostajesz potrójną szansę.

Loteria Świąteczna - co można wygrać?

W loterii wygranymi są karty płatnicze przedpłacone. Nagrodą główną jest jedna karta o wartości 100 000 złotych. Nagroda 2-go stopnia to 2 szt. kart o wartości 50 000 zł. Nagrodą 3-go stopnia są 32 szt. kart o wartości 5000 zł. Do tego dochodzą wygrane natychmiastowe - 500 kart o wartości 500 zł.

Więcej informacji na oficjalnej stronie https://lotteriaswiateczna.pl/

Loteria Świąteczna - wygrywające kody

Poniższe kody dotyczą najniższej wygranej 500 zł. Jeśli nie wygrałeś to i tak mozesz wygrać rejestrując swój kod na stronie https://lotteriaswiateczna.pl/

Poniższe kody pochodzą z oficjalnej ulotki loterii. Pamiętaj jednak, że któreś z kodów mogły zostać przepisane błędnie dlatego nigdy nie wyrzucaj kuponu i sprawdzaj w oficjalnym źródle.

0027122789 0375034162 0676149236 0977620679 1223438633 1670019084 2062211357 2361057218 2725766199 0030114153 0383061184 0683511479 0982752762 1224159124 1686755188 2119656908 2412717391 2730212442 0058529338 0417500183 0711779542 0990474133 1227762706 1730443872 2121435635 2415407170 2737437439 0062404215 0417904102 0730444582 0999732139 1240447606 1746561834 2133506290 2417929908 2741832534 0097761640 0452718784 0757335995 1017733108 1241332099 1773633810 2137360366 2424117705 2747715531 0102262956 0467868292 0761972216 1101525956 1307813730 1830422584 2173339528 2466942137 2768846867 0108535002 0473503020 0775643746 1107754595 1312549171 1844559600 2190512713 2470834897 2845750097 0123525279 0502840454 0797413423 1117561177 1329554630 1856214260 2199965279 2482908919 2851641114 0123735123 0505710085 0801916957 1131853436 1375955315 1863856358 2209746297 2541765600 2897241782 0183350180 0541072466 0817315464 1141043096 1409236594 1877560602 2218164186 2541877310 2979608307 0195257353 0552037845 0858235489 1153046046 1419919698 1882147762 2243109093 2566320133 2982212478 0223632637 0557332782 0858841118 1157327625 1497307136 1900151379 2269309797 2577322083 2998519646 0262565502 0575022745 0863828506 1189975842 1503124739 1928464053 2269523583 2672047309 3008303001 0278441232 0586553849 0869809720 1185655545 1580741184 1979552524 2313806684 2691957799 3024726562 0308619819 0664025723 0889265181 1188746772 1587537767 2014726029 2316624462 2703556732 3054031845 0320118414 0672038166 0898208204 1190745289 1600749742 2037668430 2338606943 2713613394 3055907334 0323747648 0672531971 0966251506 1201864660 1661639799 2038013809 2347600386 2717145687 3080310474 3086018696 3429267263 3917667241 4386408472 4658029113 5140070748 5668002647 6036337280 6504038008 3118040539 3447737160 3925009121 4391757498 4662675647 5169931060 5694544271 6059506995 6536144068 3118438535 3467148500 3931610156 4435545722 4679708307 5183016764 5721245191 6066706216 6538559216 3123334121 3492356714 3951204842 4438462727 4687223330 5183935697 5724315926 6103552374 6549963167 3156118991 3502700742 3962118648 4454503627 4692309132 5220357705 5733037724 6105507730 6561915710 3158129114 3564769060 3983519983 4478651375 4730028728 5236803879 5739607141 6132010064 6565628428 3203026075 3620934340 3994729420 4483133614 4735659149 5254418474 5744738607 6157763188 6573631154 3208241441 3674747825 4011539254 4511747241 4781914109 5294823138 5768207866 6210525824 6602456587 3210348102 3679046812 4050340929 4536514871 4820443123 5297069783 5773444662 6240345892 6685660107 3213252021 3684213031 4072454016 4573750823 4856754694 5300331880 5786937618 6240720018 6700248661 3215649983 3694222427 4077630371 4579031674 4914460393 5300517299 5808706226 6241277237 6703852003 3246310163 3712805029 4117365023 4580972547 4921712927 5339621945 5821952775 6268135938 6705819142 3253044914 3713738617 4137619360 4590804340 4958966699 5344200534 5909503803 6280025615 6718834907 3273266814 3778547672 4155039180 4602165225 5021828043 5377461599 5912268246 6294514494 6736807225 3287404034 3795141787 4158057332 4602827587 5032335210 5408050305 5924015554 6310014393 6752465401 3288752543 3861873867 4180352837 4605304802 5059261401 5533016512 5936527949 6361379352 6788125178 3307032512 3881958832 4241200230 4606162958 5114119538 5553546180 5961605934 6375824746 6789748763 3389535624 3883319321 4271434373 4616452750 5117137170 5572312887 5980236847 6397653497 6825510778 3415708471 3883425254 4295147491 4623605410 5118227241 5579650169 5996854129 6503108290 6838560799 3427222268 3913617170 4326163631 4640366826 5130834580 5635928504 6024559700 6503818599 6864633861 6891625055 7220571488 7483766832 8036804720 8525512041 8877713959 9198051565 9428140553 9738110508 6892670499 7226643483 7486624033 8091320417 8549514521 8890102710 9205236432 9443063095 9748007965 6905909362 7247658166 7532029942 8092571199 8556366258 8936255353 9206829942 9449011304 9792269417 6922657045 7253045254 7629052851 8131916878 8566002869 8953548338 9211544976 9449149230 9823969338 6929640708 7282663619 7675724086 8148126814 8588104173 8954014407 9214057750 9522558926 9866027132 6965060428 7297758850 7675728966 8216214096 8589526684 8957026470 9224826995 9536646650 9876856151 7003660156 7304725739 7721630703 8254168547 8629563620 8960105715 9234625131 9553742254 9883654977 7007843518 7317821316 7751246621 8265319640 8684439688 8962938714 9270042004 9577140524 9887168104 7058042401 7345158302 7751343408 8303018360 8731975573 8975906458 9271170596 9585516978 9900069735 7089618322 7384820326 7798752789 8307602586 8733742213 8988929544 9280303837 9601848366 9900567074 7091627852 7400264513 7819632754 8332141942 8743360527 9010431607 9287411610 9640518319 9949528382 7098110276 7418911758 7869038205 8360677640 8752827188 9014363315 9288523100 9641528382 9992437415 7122710267 7439031723 7918565317 8368233273 8815767387 9079661376 9309736432 9652075321 9992700854 7137465210 7442207609 7927227551 8375524005 8816524091 9087209241 9313032532 9654853542 9996915708 7145553961 7447403673 7956725030 8410511903 8826416261 9087933399 9316910167 9689166838 9997819191 7152704181 7460373863 7979717010 8438563077 8832815503 9142834450 9371212747 9699341426 7157529036 7463811498 7999943936 8462478207 8837044721 9182565614 9396611199 9700233808 7175430961 7471858083 8008625518 8467268933 8850304038 9190202342 9412908102 9702855870 7175469157 7473749593 8010208751 8523655840 8877426307 9191123124 9416019531 9723040483


Komentarze:

nokiawolska2017-11-24 16:01:03

gdzie wpisać kody

nokiawolska2017-11-24 16:01:03

gdzie wpisać kody

Marek Mielec2017-11-24 17:39:51

Gdzie wpisać kod?

Agnieszka442017-11-24 17:51:33

Gdzie wpisać kod?

michas772017-11-24 18:19:00

???

marian.michna@op.pl2017-11-24 18:25:47

gdzie szukac kodu

Mateusz9662017-11-24 18:39:19

gdzie wpisac kod????

anhia2017-11-24 19:16:38

gdzie się wpisuje kod?

Julita2017-11-24 19:23:47

?

patrycja19102017-11-24 20:49:48

Gdzie wpisać kod.?

renata12017-11-24 21:03:57

Gdzie wpisac kod

majster2017-11-25 02:54:14

gdzie zarejestrować kod

MALCIK19822017-11-25 10:32:33

Przepraszam ,ale gdzie mam wpisac ten kod loterii swiatecznej??

koty312017-11-25 10:32:53

gdzie kod sparawdzić?

czsamilk2017-11-25 11:01:15

Gdzie wpisać kod

emeryt2017-11-25 11:37:50

gdzie wpisac kod?czy ktos robi sobie smiechy ?

leokadia2017-11-25 14:27:19

gdzie wpisać kody

Mayday19892017-11-25 14:32:50

https://lotteriaswiateczna.pl/

teresajarek 2017-11-25 14:54:27

Gdzie wpisać kod

miaumiau882017-11-25 18:42:32

ludzie, kod wpisac na https://lotteriaswiateczna.pl

margerita1462017-11-25 18:54:59

Gdzie mam wpisać kod?

julian122017-11-26 11:05:22

Tyle ludzi nie wie gdzie wpisac kod .Czyli to oszustwo jak zwykle

j.mat.1954@o2.pl2017-11-26 11:13:56

gdzie wpisac kod

cuyzcg92017-11-26 12:17:14

JA TEŻ MAM Z TYM PROBLEM

BOLO2017-11-26 12:47:38

co jest grane

Admin2017-11-26 16:39:28

W artykule jest podane 2 razy gdzie wpisać kod. Dodatkowo w komentarzach jest podane 2 razy gdzie wpisać kod :) Powtarzam wiec po raz piąty - kody wpisuje się na stronie www.lotteriaswiateczna.pl Pozdrawiam

Hugo2017-11-27 11:51:27

Admin twoja odpowiedź jest żałosna, chyba nie bardzo wiesz o czym piszesz, Zaglądnij na stronę i napisz. NADAL NIE WIEM JAK ZAREJESTROWAĆ KODY. Jest to jakaś niedoróbka?

Admin2017-11-27 14:13:33

Wszystko jest na podanej stronie. Należy najpierw zarejestrować konto użytkownika- https://www.lotteriaswiateczna.pl/rejestracja a potem dodać kody

sasstasiek2017-11-27 14:44:49

Dla naiwnych ...

duszka2017-11-27 16:01:31

wpisuje się lotteria,a nie loteria,jedna literka i nie potrzebnie się tu zarejestrowałam,ale zanim do tego doszłam,hihihi

sandraredel2017-11-28 20:19:29

Tam trzeba zaznaczyć co pisze pod więcej informacji na oficjalnej stronie

sandraredel2017-11-28 20:21:40

Lotteria świąteczna

sandraredel2017-11-28 20:21:58

https://lotteriaswiateczna.pl/wejdźcie w to

makary2017-11-28 20:27:52

ta strona nie jest strona Totalizatora sportowego , dziwi mnie że taka firma jak Totalizator bierze udział w czymś takim, KUPUJE KUPON EUROJACKPOTA POWINIENEM DOSTAĆ 3 SZANSE??A DOSTAJĘ ??? JEDNĄ ??...1KOLEJNA LOTERIADA WIDZE ...

cuyzcg92017-11-30 16:54:17

tak weszłam i nie mogę nawet sprawdzić kodu ,bo wchodzi jakaś gra zaznacz gdzie widzisz na zdjęciu albo autobus lub jakiś znak drogowy to samo przy logowaniu muszę zaznaczyć ,że nie jestem robotem i znowu ta sama gra jestem na tej stronie zalogowana udało się

Admin2017-11-30 21:50:57

Ta "gra" to system eliminacji automatycznych zgłoszeń znany na całym świecie, trzeba rozwiązać "zagadkę", której nie rozwiąże komputer aby przejść dalej w formularzu. Nie ma potrzeby snuć teorii spiskowych. Pozdrawiam

peugeot2017-12-02 13:56:47

https://lotteriaswiateczna.pl/ta strona to biała kartka ani możliwości wpisania ani sprawdzenia ktoś już wpisał i wie jak to zrobić

Komentować mogą zalogowani użytkownicy.

Rejestracja | Logowanie [w MENU]


Dodaj komentarz
AnulujStarszy artykuł: Ukradli niemal 1000 zdrapek Lotto w Legionowie
Nowszy artykuł: Polski rekord wygranej w Eurojackpot w Radomsku!
kalendarz lotto

Reklama

NewsyGość odkrywa u domowników wielką wygraną w Lotto

Często, gęsto kupony graczy trafiają na stertę nie.. | 04.07.2018


Kumulacja Eurojackpot nie rozbita, ale Polak wygrywa 26 mln zł!

Kolejny raz kumulacja Eurojackpot nie do wygrania, ale jeden Gracz z Polski przytu.. | 30.06.2018


W które zdrapki warto grać? - Lipiec 2018

Jeśli chcesz wygrywać w zdrapkach warto wiedzieć, w których obecnie jest więc.. | 28.06.2018


Informacje

Kontakt

Copyright wynikilotto.net.pl © 2009-2018 | Polityka Prywatności & Informacje o Cookies | Źródło danych: lotto.pl