Kumulacja Lotto: 10 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 45 000 000 zł

Charakterystyka zawodu: kolektor - sprzedawca Lotto

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2024, , Udostępnij:

Jak dowiesz się z tego artykułu, praca sprzedawcy Lotto to głównie relacje międzyludzkie podczas sprzedaży, umiejętność organizacji miejsca pracy, znajomość gier Lotto oraz niewielkie możliwości dalszego rozwoju kariery.

Czym zajmuje się pracownik kolektury Lotto?

Oto podstawowe zadania sprzedawcy Lotto:

Zawodami pokrewnymi są sprzedawca, pracownik salonu gier oraz krupier pracujący w kasynie. Ich doświadczenie jest mile widziane podczas rozmowy o pracę w kolekturze.

Kolektor - sprzedawca Lotto to osoba odpowiedzialna za sprzedaż zakładów, losów i zdrapek loteryjnych w punktach sprzedaży.

Środowisko pracy

Typowym miejscem pracy kolektora jest oficjalny dobrze wydzielony oraz oznakowany punkt sieci Lotto, lub kolektura umiejscowiona w kiosku, sklepie lub galerii handlowej.

Można powiedzieć, że warunki do pracy są zazwyczaj dobre. Charakteryzują się tym, czym charakteryzuje się praca typowego sprzedawcy. Praca jest lekka w kontekście energetycznym. Praca kolektorów Lotto nie niesie żadnego ryzyka chorób zawodowych. Należy dodać jednak, że występuje potencjalne zagrożenie napadem, prób wyłudzeń oraz próśb żebraczych.

Czasami praca kolektora może wymagać pracy w weekendy. Kolektorzy niezależni mogą decydować sami o godzinach otwarcia oraz zamknięcia lokalu, jednak te powinny być stałe.

Wymagania wobec kolektora

Podstawowymi wymaganiami wobec pracownika kolektury są:

  • Umiejętności interpersonalne: Życzliwość, zdolność nawiązywania kontaktów.
  • Estetyka: Schludny wygląd i czystość miejsca pracy.
  • Oświadczenie o niekaralności: Wymóg przed rozpoczęciem pracy.
  • Szkolenie: Obowiązkowe szkolenie z obsługi terminala i przepisów gier liczbowych.
  • Wymagana precyzja i uczciwość w rozliczeniach.
  • Zgłoszenia, gdy ulegnie awarii: lottomat, skaner, lub automat samoobsługowy Lotto.

Możliwości rozwoju i awansu zawodowego

Nie widzę formalnych ścieżek awansu, co mocno charakteryzuje pracę w kolekturze Lotto, gdzie główny nacisk kładzie się na obsługę klienta i nic poza tym. Zawód ten przeważnie oferuje największe szanse na zatrudnienie dla osób poniżej 45. roku życia. Spotkałem w życiu wielu kolektorów Lotto, każdy z nich cenił sobie pewne aspekty tej pracy, ale zdecydowanie nie było wśród nich możliwości awansowania. Według mojej wiedzy kolektorzy niezależni swój dochód mają uzależniony od ilości sprzedanych losów, działają więc na prowizji.

Historia i ewolucja zawodu kolektora Lotto

W XIX wieku kolektorzy otrzymywali od dyrekcji loterii losy na kredyt, a zabezpieczeniem były kaucje składane np. w gotówce. Kolektorzy musieli składać sprawozdania finansowe, a niesprzedane losy nie były zwracane. Sprzedaż losów odbywała się w tzw. kantorach. Przed opracowaniem planu kolejnej loterii, Urząd Loterii zbierał deklaracje od kolektorów odnośnie do ilości losów, jaką zamierzali rozprowadzić.

Warto również zwrócić uwagę na udział kobiet w prowadzeniu kantorów loterii, co świadczy o ich znaczącej roli w ówczesnym społeczeństwie. Kolektorzy byli kluczowymi postaciami w funkcjonowaniu kantorów loterii, które stanowiły istotny element życia społeczno-gospodarczego w Królestwie Polskim w XIX wieku.

Wraz z rozwojem technologicznym i zmianami w regulacjach prawnych, zawód kolektora lotto uległ znacznej ewolucji. Początkowo, kolektorzy byli odpowiedzialni za ręczne przyjmowanie zakładów od klientów i ich przekazywanie do centrali loterii. Pracownicy byli też odpowiedzialni za wstępną ocenę czy losy nie są sfałszowane.


Komentarze:

Komentować mogą zalogowani użytkownicy.

Rejestracja | Logowanie [w MENU]


Dodaj komentarz
Anuluj